Одбрана на магистерска, Тони Јакимовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.10.2023. (среда) со почеток во 11.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Тони Јакимовски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на инвестициски трошоци пред и после изградба на транспортни инфраструктурни проекти