Одбрана на магистерска, Томе Геговски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 25.09,2018. (вторник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Томе Геговски дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на Глобалните навигациски сателитски системи за определување на 2Д деформации кај јаловишни брани