Одбрана на магистерска, Тодор Ѓорѓиев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.05.2023. (вторник) со почеток во 09.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Тодор Ѓорѓиев дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на точноста на продукти добиени со беспилотни летала