Одбрана на магистерска, Теодор Димитриевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.09.2021. (среда), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Теодор Димитриевски

дипл.инж.геот. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Можност за развој во Еврокод 7 поврзано со проблеми во механиката на карпи со посебен осврт кон стабилност на косини и одрони.