Одбрана на магистерска, Татјана Манаилова Стојановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 04.10.2018. (четврток), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Татјана Манаилова Стојановска дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Методи за подобрување на карпести маси при специфични геотехнички услови