Одбрана на магистерска, Сузана Аранѓеловски

Датум

среда 12. април 4800
У 15:23

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.04.2018. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Сузана Аранѓеловски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работапод наслов :

,,Проектирање на конструктивни елементи од дрво за пожарна состојба