Одбрана на магистерска, Стефан Мицевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 01.10.2018. (понеделник), со почеток во 12.00часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Стефан Мицевски дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Процедура за утврдување пресметковен модел на постоечки конструкции со амбиентални вибрации