Одбрана на магистерска, Стаматовски Дамјан

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 10.10.2018. (среда), со почеток во 12.00часот во Салата бр.2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Стаматовски Дамјан дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Фактори кои влијаат на рокот за градење на објекти од областа на високоградбата