Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Сабри Хамза Полис

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.05.2020 (четврток), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Сабри Хамза Полис, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :
Споредбена анализа на еднокатна челична конструкција проектирана според македонски и европски стандарди

 

Линк на закажаниот термин:

https://us02web.zoom.us/j/5257981127?pwd=NWxUNHU0ZFQrTUJZZjcvNm9vL1ZHQT09
Meeting ID: 525 798 1127
Password: 14052020