Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Мартин Попчевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.04.2020 (четврток), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Мартин Попчевски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

„ Споредбена анализа на стандарди за геопросторни податоци