Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Ирена Лазороска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.04.2020 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Ирена Лазороска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Дигитална картографска обработка на службени продукти од крупноразмерна картографија