Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Стефан Стевковски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.07.2020 (четврток), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Стефан Стевковски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализа на пожарна отпорност на дрвени греди