Одбрана на магистерска, Софија Христова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 01.04.2024. (пoнеделник) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Софија Христова дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Влијание на динамиката на градење врз состојбата на напрегања и деформации кај полумонтажни претходнонапрегнати мостови