Одбрана на магистерска, Снежана Томова

Датум

среда 12. април 8800
У 15:45

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.12.2018. (среда), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Снежана Томова дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на методологијата за процена на недвижен имот во Република Македонија