Одбрана на магистерска, Славе Петров

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.10.2023. (вторник) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Славе Петров дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Споредбена анализа на меѓукатни челични конструкции со различни распони