Одбрана на магистерска, Симон Митев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.12.2020 г. (среда), со почеток во 11.00 часот со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Симон Митев, дипл. политиколог

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Влијание на спортските објекти врз цената на објектите за домување во Скопје..