Одбрана на магистерска, Симона Јанкуловска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 07.03.2024. (четврток) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Симона Јанкуловска дипл. град. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,,  Хидролошко и хидрауличко моделирање како основа за реставрација на речни сливови