Одбрана на магистерска, Симона Миладиноска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.09.2021. (сабота), со почеток во 16.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Симона Миладиноска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Aнализа на податоци за изработка на гравиметриска карта.