Одбрана на магистерски труд – Симона Димитровска

Датум

среда 24. мај 2800
У 16:14

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.03.2021 (понеделник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Симона Димитровска, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Пристап за проценка и картирање на потенцијалот за развој на течишта