Одбрана на магистерска, Сема Ислами

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 28.06.2023. (среда) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Сема Ислами дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Степен на доверливост и интероперабилност на податоците од катастарскиот систем во националните сервисни домени