Одбрана на магистерска, Сања Саљамовска

Датум

среда 12. април 8400
У 15:38

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 02.10.2018. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Сања Саљамовска дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Компаративна анализа на варијанта за изведба на косини кај транспортна инфраструктура