Одбрана на магистерска, Сања Ристовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.10.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Сања Ристовска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

3Д КАТАСТАРСКИТЕ СИСТЕМИ КАКО ПРОГРЕСИВНИ МОЖНОСТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПАЗАРНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НЕДВИЖНОСТИТЕ