Одбрана на магистерска, Сања Китанова

СООПШТЕНИЕ

На ден 15.07.2021 (четврток), со почеток во 11.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Сања Китанова, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

„3 D моделирање во дигиталната картографија”