Одбрана на магистерска, Сања Гашпарова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 03.05.2018. (среда), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Сања Гашпарова дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Стаклена фасада во комбинација со геотермална енергија за енергетски ефикасен објект