Одбрана на магистерска, Саша Јадровски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.02.2019. (петок), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Саша Јадровски дипл.маш.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на статистички методи во хидрологијата