Одбрана на магистерска, Радица Јованова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 20.07.2023. (четврток) со почеток во 13.00 часот во училница бр.7  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Радица Јованова дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Еднокатна гаража со спрегната меѓукатна конструкција анализирана според Еврокод