Одбрана на магистерска, Предраг Чоловиќ

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 06.09.2023. (среда) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Предраг Чоловиќ дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Примена на различни пристапи при изградба на патни насипи