Одбрана на магистерска, Петар Цветановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.04.2019. (петок), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Петар Цветановски

дипл.град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Автоматизирана калибрација на математички модели со конечни елементи за објекти изведени од ѕидарија