Одбрана на магистерска, Никола Узунов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.03.2019. (петок), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Никола Узунов

дипл.град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Врска помеѓу бетони со различни карактеристики