Одбрана на магистерска, Никола Симов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.10.2023. (понеделник) со почеток во 10.30 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Никола Симов дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Експериментално и аналитичко истражување на однесување на механички анкери како можданици