Одбрана на магистерска, Никола Ризов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 26.03.2021 (петок), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Никола Ризов, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Услови и критериуми при избор на пристапни механизми за утврдување вредност на недвижности