Одбрана на магистерска, Никола Илиевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.05.2023. (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Никола Илиевски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Оперативна анализа на динамички карактеристики на ветерници