Одбрана на магистерска, Никола Георгиевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.09.2019. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Никола Георгиевски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Статистички тестови за откривање груби грешки во мерењата кај наменските геодетски мрежи