Одбрана на магистерска, Нермин Нумановиќ

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.02.2019. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Нермин Нумановиќ дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Концепт за смирување на сообраќајот во функција на безбедноста во секундарната градска патна мрежа