Одбрана на магистерска, Ненад Гајиќ

Датум

петок 23. јуни 4800
У 16:21

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 21.05.2021 (петок), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ненад Гајиќ, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Влијание на факторот на облик и пожарното сценарио врз пожарната отпорност на слободно потпрени челични греди