Одбрана на магистерска, Наум Петровски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.05.2023. (петок) со почеток во 12.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Наум Петровски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Челична лачна покривна конструкција со голем распон анализирана според Еврокод