Одбрана на магистерска, Науме Пеливаноски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.07.2022 (четврток), со почеток во 11.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Науме Пеливаноски,  дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

,, Системски концепт за интероперабилност на адресниот регистар во Северна Македонија