Одбрана на магистерска, Наташа Стефанова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 27.10.2021 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Наташа Стефанова, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Анализа на влијание од дејство на мраз кај долен строј на патишта