Одбрана на магистерска, Наташа Малијанска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 10.10.2018. (среда), со почеток во 13.00часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Наташа Малијанска дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на моделите за масовна процена со дефинирање на глобални вредносни рамки за недвижностите базирани врз ГеоИС