Одбрана на магистерска, Натали Павлоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 07.10.2022. (петок) со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Натали Павлоска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

       ,,Споредбена анализа на софтверски платформи за геодетско     позиционирање