Одбрана на магистерска, Надица Јовановиќ

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 17.03.2020 (вторник), со почеток во 11.00 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Надица Јовановиќ

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Концепти на 3Д катастарски системи во дел од европските држави