Одбрана на магистерска, Младен Настески

Датум

петок 19. мај 7200
У 16:57

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.07.2022. (понеделник) со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Младен Настески дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Споредбена анализа на конструктивни системи на челична конструкција со голем распон