Одбрана на магистерска, Мирослав Давидовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 21.01.2019. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Мирослав Давидовски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на полимери зајакнати со влакна кај пешачки мостови