Одбрана на магистерска, Милена Јосифоска -Милошеска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.11.2019. (вторник), со почеток во 10.00 часот во Салата бр 2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Милена Јосифоска -Милошеска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Споредбена анализа на планирани и реални буџети и рокови за изградба на градежни објекти