Одбрана на магистерска, Милена Пеева

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 24.12.2020 (четврток), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Милена Пеева, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Времето на изведба и одржливоста како фактори при избор на тип на ѕидови кај објекти за домување