Одбрана на магистерска, Мила Смиљановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 27.09.2019. (петок) со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Мила Смиљановска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Проектирање на енергетски колови како термо – активни конструкции