Одбрана на магистерска, Маја Христовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.10.2023. (четврток) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Маја Христовска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Компатибилност на адресните податоци од централниот регистар за конверзија во графичкиот регистар на улици и куќни броеви