Одбрана на магистерска, Маја Станковиќ

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.12.2019. (четврток), со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Маја Станковиќ

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Варијантни решенија за намалување

на ризици од нестабилност на косини