Одбрана на магистерска, Маја Матеска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 17.05.2021 (понеделник), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Маја Матеска, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Примена на зеолитот за подобрување на пожарната отпорност на конструктивни елементи од армиран бетон