Одбрана на магистерска, Марјан Дејаноски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 14.12.2018. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Марјан Дејаноски  дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Регистар на градежно земјиште како нова основа при реализација на урбанистичките планови